เกี่ยวกับเรา

/เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา2018-05-19T15:16:42+00:00

จุดเริ่มต้นของเรา

ประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มโรค”ไม่ติดต่อเรื้อรัง” โดยโรคกลุ่มนี้มีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม  ในยุคที่การแข่งขันและการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เราใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัว ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิด “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือที่เรียกว่า “โรคที่เราสร้างขึ้นมาเอง” เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯ โดยโรคกลุ่มนี้มักจะค่อยๆสะสมและมีอาการรุนแรงขึ้นหากไม่มีการรักษาหรือควบคุมอย่างถูกต้องทันเวลา

การเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและครบถ้วนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจอาหารระหว่างประเทศของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัททำให้เราค้นพบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงจนถูกยกให้เป็น Superfood จำนวนมากทั้งจากฝั่งตะวันตกและตะวันออก โดยอาหาร Superfood เหล่านี้สามารถนำมาใช้ทดแทน เสริม หรือบริโภคควบคู่กับอาหารปกติที่เรารับประทานได้เนื่องจากมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายตัวในปริมาณสูงที่ยากจะพบได้ในอาหารปกติ ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ที่กล่าวมาคือแรงบันดาลใจและสิ่งที่จุดประกายให้เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะแบ่งปันคุณประโยชน์และพลังรักษาแห่งธรรมชาติของผลิตภัณฑ์อาหาร Superfood เหล่านี้ และนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเรา บริษัท Healthy Choice Asia

Eat Right, Live Longer

เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท Healthy Choice Asia มีความหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นและจุดยืนที่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้าในการมีสุขภาพที่ดี จากจุดยืนดังกล่าวทำให้เราดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย

HEALTHY

การค้นหาและพัฒนาอาหารสุขภาพจากธรรมชาติทีมีคุณค่าและประโยชน์สูง เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของลูกค้า

TASTY

การคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติดีเหมือนอาหารปกติ ทานง่าย สามารถทานได้ทุกมื้ออาหาร เป็นที่ชื่นชอบเหมาะกับคนในทุกวัย

SIMPLE

การพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับทุกคนและทุกไลฟ์สไตล์และกิจกรรม มีความสะดวกทั้งการพกพา จัดเตรียมและรับประทาน โดยสามารถรับประทานได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ

เป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้ Healthy Choice Asia เป็นแบรนด์สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีนวัตกรรมได้รับการยอมรับและความไว้วางใจสูงสุด เพื่อการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของลูกค้า

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

“เราดำรงชีวิตอยู่จากสิ่งที่เราได้รับ แต่เราสามารถสร้างชีวิตได้จากสิ่งที่เรามอบให้ผู้อื่น”
(วินสตัน เชอร์ชิล)

เราเชื่อในพลังของการให้ และความจริงที่ว่าการมีสุขภาพที่ดีควรเริ่มมาจากภายใน สำหรับ Healthy Choice Asia เรามุ่งมั่นในการแบ่งปันและตอบแทนสังคมที่เราอยู่โดยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของเราผ่านโครงการ “Great Heart & Great Health” ที่ส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายจะถูกกำหนดและมอบให้โครงการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมการกุศลต่างๆ

“สุขภาพที่ดีควรเริ่มมาจากภายใน”

รายชื่อองค์กรการกุศลภายใต้ โครงการ “Great Heart & Great Health”

  • The mirror foundation (Thailand)
  • He Cares Foundation : Street Children Caring Center (Philippines)
  • The Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT)
  • Home for Handicapped Animals Foundation
  • Friends of The Asian Elephant
  • The Heart Foundation of Thailand
  • Red Cross Society