หน้าหลัก2020-08-31T19:26:20+00:00

Eat Right, Live Longer

การเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและครบถ้วนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจอาหารระหว่างประเทศของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัททำให้เราค้นพบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงจนถูกยกให้เป็น Superfood จำนวนมากทั้งจากฝั่งตะวันตกและตะวันออก โดยอาหาร Superfood เหล่านี้สามารถนำมาใช้ทดแทน เสริม หรือบริโภคควบคู่กับอาหารปกติที่เรารับประทานได้เนื่องจากมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายตัวในปริมาณสูงที่ยากจะพบได้ในอาหารปกติ ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ที่กล่าวมาคือแรงบันดาลใจและสิ่งที่จุดประกายให้เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะแบ่งปันคุณประโยชน์และพลังรักษาแห่งธรรมชาติของผลิตภัณฑ์อาหาร Superfood เหล่านี้ และนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเรา บริษัท Healthy Choice Asia

เรื่องทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด